ជួល វីឡា
Chamkarmon Toul Tum Poung 1

លេខកូដយោង 00291

7 បន្ទប់គេង

224 sq m

3,500 $

ជួល វីឡា Chamkarmon Toul Tum Poung 1

សង្ខេប

  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 224 sq m

ទីតាំង

  • 7 បន្ទប់គេង
  • 4 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ដី224 sq m
  • 1 រានហាាល

Crispian KNOWLES Manager

+855 23 214 322 +855 12 828 625


Having established himself as one of Phnom Penh’s leading Real Estate Specialist over the past 4 years, Crispian now completely dominates his chosen market....