លក់ អគារស្នាក់នៅរូម
Daun Penh Phsar Kandal I

លេខកូដយោង 00256

5 បន្ទប់គេង

200,000 $

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Kandal I

សេវាកម្ម

  • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
  • គ្រឿងសង្ហារឹម

ទីតាំង

  • 5 បន្ទប់គេង
  • 3 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ដី
  • 1 រានហាាល

Crispian KNOWLES Manager

+855 23 214 322 +855 12 828 625


Having established himself as one of Phnom Penh’s leading Real Estate Specialist over the past 4 years, Crispian now completely dominates his chosen market....