លក់ ពាណិជ្ជកម្ម
Daun Penh Chey Chumneah

លេខកូដយោង 00111

160 sq m

25,000 $

លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh Chey Chumneah

សង្ខេប

  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 160 sq m

សេវាកម្ម

  • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
  • គ្រឿងសង្ហារឹម

ទីតាំង

  • 1 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ដី

Crispian KNOWLES Manager

+855 23 214 322 +855 12 828 625


Having established himself as one of Phnom Penh’s leading Real Estate Specialist over the past 4 years, Crispian now completely dominates his chosen market....