លក់ អគារស្នាក់នៅរូម
Daun Penh Phsar Chas

លេខកូដយោង 0068

2 បន្ទប់គេង

64 sq m

70,000 $

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Chas

សង្ខេប

  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 64 sq m

សេវាកម្ម

  • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់

ទីតាំង

  • 2 បន្ទប់គេង
  • 1 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ដី64 sq m
  • 1 រានហាាល

Crispian KNOWLES Manager

+855 23 214 322 +855 12 828 625


Having established himself as one of Phnom Penh’s leading Real Estate Specialist over the past 4 years, Crispian now completely dominates his chosen market....