លក់ អគារស្នាក់នៅរូម
Phnom Penh

លេខកូដយោង 0053

2 បន្ទប់គេង

84 sq m

45,000 $

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Phnom Penh

សង្ខេប

  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 84 sq m

ទីតាំង

  • 2 បន្ទប់គេង
  • 1 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ដី84 sq m

Crispian KNOWLES Manager

+855 23 214 322 +855 12 828 625


Having established himself as one of Phnom Penh’s leading Real Estate Specialist over the past 4 years, Crispian now completely dominates his chosen market....