ជួល អគារស្នាក់នៅរូម
Daun Penh Phsar Chas

លេខកូដយោង 00138

2 បន្ទប់គេង

72 sq m

450 $

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Chas

សង្ខេប

  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 72 sq m

ទីតាំង

  • 2 បន្ទប់គេង
  • 3 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ដី72 sq m
  • 1 រានហាាល

Crispian KNOWLES Manager

+855 23 214 322 +855 12 828 625


Having established himself as one of Phnom Penh’s leading Real Estate Specialist over the past 4 years, Crispian now completely dominates his chosen market....