ជួល ខុនដូ
Kamrieng Boeung Reang

លេខកូដយោង 00147

1 បន្ទប់គេង

1,540 $

ជួល ខុនដូ Kamrieng Boeung Reang

សេវាកម្ម

  • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
  • អាងហែលទឹក

ទីតាំង

  • 1 បន្ទប់គេង
  • 1 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ដី
  • 1 រានហាាល

Crispian KNOWLES Manager

+855 23 214 322 +855 12 828 625


Having established himself as one of Phnom Penh’s leading Real Estate Specialist over the past 4 years, Crispian now completely dominates his chosen market....