ជួល អគារស្នាក់នៅរូម
Chamkarmon BKK 1

លេខកូដយោង 0032

1 បន្ទប់គេង

1,200 $

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon BKK 1

សេវាកម្ម

  • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់

ទីតាំង

  • 1 បន្ទប់គេង
  • 2 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ដី
  • 1 រានហាាល

Chan SEM Sales Consultant

+855 11 237 389 +855 11 237 389


Chan works out of our Phnom Penh office and speaks Khmer and English.