លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Sihanoukville
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Sihanoukville
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Sihanoukville

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម
Sihanoukville

លេខកូដយោង SHV42

150000 sq m

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Sihanoukville

សង្ខេប

  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 150000 sq m

នៅជិត

  • រថយន្តក្រុង
  • ហាង
  • បឋមសិក្សា
  • មន្ទីរពេទ្យ / គ្លីនិក
  • ផ្សារទំនើប
  • មធ្យមសិក្សា
  • សាកលវិទ្យាល័យ