លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot

លក់ ពាណិជ្ជកម្ម
Kampot

លេខកូដយោង SHV40

100 sq m

16,000 $

លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot

សង្ខេប

  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 100 sq m

នៅជិត

  • រថយន្តក្រុង
  • ហាង
  • បឋមសិក្សា
  • មន្ទីរពេទ្យ / គ្លីនិក
  • ផ្សារទំនើប
  • មធ្យមសិក្សា
  • សាកលវិទ្យាល័យ