ជួល ដីទ្បូ Sihanoukville
ជួល ដីទ្បូ Sihanoukville
ជួល ដីទ្បូ Sihanoukville
ជួល ដីទ្បូ Sihanoukville
ជួល ដីទ្បូ Sihanoukville
ជួល ដីទ្បូ Sihanoukville
ជួល ដីទ្បូ Sihanoukville

ជួល ដីទ្បូ
Sihanoukville

លេខកូដយោង SHV29

900 sq m

12,600 $

ជួល ដីទ្បូ Sihanoukville

សង្ខេប

  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 900 sq m

នៅជិត

  • រថយន្តក្រុង
  • ហាង
  • បឋមសិក្សា
  • ឆ្នេរសមុទ្រ
  • មន្ទីរពេទ្យ / គ្លីនិក
  • ផ្សារទំនើប
  • មធ្យមសិក្សា
  • សាកលវិទ្យាល័យ