ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Sihanoukville
ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Sihanoukville
ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Sihanoukville
ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Sihanoukville

ជួល ពាណិជ្ជកម្ម
Sihanoukville

លេខកូដយោង SHV28

4,000 $

ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Sihanoukville

សង្ខេប

 • ជាន់ ជាន់ផ្ទាល់ដី

ទីតាំង

 • 1 បន្ទប់ទឹក
 • 1 ចំណត

នៅជិត

 • រថយន្តក្រុង
 • ហាង
 • បឋមសិក្សា
 • ឆ្នេរសមុទ្រ
 • មន្ទីរពេទ្យ / គ្លីនិក
 • ផ្សារទំនើប
 • មធ្យមសិក្សា
 • សាកលវិទ្យាល័យ