លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot

លក់ ពាណិជ្ជកម្ម
Kampot

លេខកូដយោង SHV27

7 បន្ទប់គេង

720 sq m

30,000 $

លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot

សង្ខេប

 • ក្រទ្បាផ្ទៃ 720 sq m
 • លក្ខខណ្ឌ ថ្មី
 • ជាន់ ជាន់ទីី២

ទីតាំង

 • 7 បន្ទប់គេង
 • 1 ចំណត

នៅជិត

 • រថយន្តក្រុង
 • ហាង
 • បឋមសិក្សា
 • មន្ទីរពេទ្យ / គ្លីនិក
 • ផ្សារទំនើប
 • មធ្យមសិក្សា
 • សាកលវិទ្យាល័យ