ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Kampot
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Kampot
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Kampot
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Kampot
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Kampot
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Kampot
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Kampot
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Kampot
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Kampot
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Kampot

ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ
Kampot

លេខកូដយោង SHV17

5 បន្ទប់គេង

3,500 $

ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Kampot

សង្ខេប

 • ជាន់ ជាន់ទីី២

សេវាកម្ម

 • អ៊ីនធើណេត

ទីតាំង

 • 5 បន្ទប់គេង
 • 5 បន្ទប់ទឹក
 • 1 ផ្ទះបាយ
 • 1 បន្្ទប់ទទួលភ្ញៀវ
 • 1 រានហាាល
 • 1 ចំណត

នៅជិត

 • រថយន្តក្រុង
 • ហាង
 • បឋមសិក្សា
 • មន្ទីរពេទ្យ / គ្លីនិក
 • ផ្សារទំនើប
 • មធ្យមសិក្សា
 • សាកលវិទ្យាល័យ