ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Sihanoukville
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Sihanoukville
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Sihanoukville
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Sihanoukville
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Sihanoukville
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Sihanoukville
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Sihanoukville
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Sihanoukville
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Sihanoukville

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម
Sihanoukville

លេខកូដយោង SHV15

20 បន្ទប់គេង

8,000 $

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Sihanoukville

សង្ខេប

 • ជាន់ ជាន់ទីី២

សេវាកម្ម

 • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់

ទីតាំង

 • 20 បន្ទប់គេង
 • 1 ចំណត

នៅជិត

 • រថយន្តក្រុង
 • ហាង
 • បឋមសិក្សា
 • មន្ទីរពេទ្យ / គ្លីនិក
 • ផ្សារទំនើប
 • មធ្យមសិក្សា
 • សាកលវិទ្យាល័យ