លក់ ខុនដូ Sihanoukville
លក់ ខុនដូ Sihanoukville

លក់ ខុនដូ
Sihanoukville

លេខកូដយោង SEAPS-0000086

1 បន្ទប់

1 បន្ទប់គេង

40 sq m

34,000 $

លក់ ខុនដូ Sihanoukville

សង្ខេប

  • បន្ទប់ 1 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 40 sq m
  • លក្ខខណ្ឌ ថ្មី

ទីតាំង

  • 1 រានហាាល
  • 1 បន្ទប់ទឹក
  • 1 បន្ទប់គេង