ជួល វីឡា Chroy Changvar
ជួល វីឡា Chroy Changvar
ជួល វីឡា Chroy Changvar
ជួល វីឡា Chroy Changvar
ជួល វីឡា Chroy Changvar
ជួល វីឡា Chroy Changvar
ជួល វីឡា Chroy Changvar
ជួល វីឡា Chroy Changvar
ជួល វីឡា Chroy Changvar

ជួល វីឡា
Chroy Changvar Chroy Changvar

លេខកូដយោង 00961

3 បន្ទប់គេង

180 sq m

1,400 $

ជួល វីឡា Chroy Changvar Chroy Changvar

សង្ខេប

  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 180 sq m
  • ជាន់ ជាន់ទី១

ទីតាំង

  • 3 បន្ទប់គេង
  • 4 បន្ទប់ទឹក
  • 1 បន្្ទប់ទទួលភ្ញៀវ
  • 1 ផ្ទះបាយ
  • 1 បន្ទប់ទទួួលទានអាហារ
  • 1 រានហាាល
  • 1 ចំណត