លក់ ដីទ្បូ Angk Snuol
លក់ ដីទ្បូ Angk Snuol
លក់ ដីទ្បូ Angk Snuol
លក់ ដីទ្បូ Angk Snuol
លក់ ដីទ្បូ Angk Snuol

លក់ ដីទ្បូ
Angk Snuol

លេខកូដយោង 00950

15970.88 sq m

25 $ / sq m

លក់ ដីទ្បូ Angk Snuol

សង្ខេប

  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 15970.88 sq m

នៅជិត

  • រថយន្តក្រុង
  • ហាង
  • បឋមសិក្សា
  • មន្ទីរពេទ្យ / គ្លីនិក
  • ផ្សារទំនើប
  • មធ្យមសិក្សា