លក់ ពាណិជ្ជកម្ម
Daun Penh Phsar Kandal I

លេខកូដយោង 00901

1 បន្ទប់

2 បន្ទប់គេង

75 sq m

20,000 $

លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh Phsar Kandal I

សង្ខេប

  • បន្ទប់ 1 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 75 sq m
  • ជាន់ ជាន់ទី១

ទីតាំង

  • 2 បន្ទប់គេង
  • 1 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ផ្ទះបាយ
  • 1 បន្្ទប់ទទួលភ្ញៀវ
  • 1 ឡៅតឿ