លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh

លក់ ពាណិជ្ជកម្ម
Daun Penh Phsar Chas

លេខកូដយោង 00898

111 sq m

26,200 $

លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh Phsar Chas

សង្ខេប

  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 111 sq m
  • ជាន់ ជាន់ផ្ទាល់ដី

សេវាកម្ម

  • អ៊ីនធើណេត
  • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
  • សន្តិសុខវីដេអូ
  • គ្រឿងសង្ហារឹម

ទីតាំង

  • 1 ផ្ទះបាយ
  • 1 ចំណត