លក់ ពាណិជ្ជកម្ម
Daun Penh Phsar Chas

លេខកូដយោង 00898

111 sq m

35,000 $

លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh Phsar Chas

សង្ខេប

  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 111 sq m
  • ជាន់ ជាន់ផ្ទាល់ដី

ទីតាំង

  • 1 ផ្ទះបាយ
  • 1 ចំណត